2021/22 tanév

 

Időpont

Feladat

Felelős

Augusztus

18.

Vezetőségi értekezlet

Lóczi László

23.

Alakuló ülés, tantárgyfelosztás, órarend összeállításának megbeszélése

Szilágyi Róbert S.

23-30.

Tantermek kialakítása, folyosó rendje

osztályfőnökök

23-30.

Szakmai munkaközösségi foglalkozások

munkaközösség-vezetők

25. 08:00

Corvinás
tantestületi értekezlet

Lóczi László

25. 10:00

Tankerületiévnyitó értekezlet

Szilágyi Róbert S.

26.

javítóvizsgák

Cser Gabriella

26. 11:00

Tanévnyitó értekezlet

Szilágyi Róbert S.

31. 17:00-ig

Tankönyvek osztása 1. osztály

Kocsis Zsoltné
Szabó Henriett

31. 17:00

Tanévnyitó

Szabó Ildikó,
Vezsenyi Klaudia

Szeptember

01. 08:00

Első 3 óra osztályfőnöki – baleset- és tűzvédelmi ismeretek, házirend, szakköri
jelentkezés papírok, tankönyvosztás

osztályfőnökök
Kocsis Zsoltné

01. 16:30

1. osztályos szülő értekezlet

Kontráné Polgár
Zsanett
Csikai Gyuláné

02-03.

COVID oltás annak aki kérte

Szilágyi Róbert S.

03.

Tanulószobások számának egyeztetése

Cser Gabriella

03.

Testnevelés igazolások begyűjtése

osztályfőnökök

03.

Szakköri jelentkezések összesgyűjtése

Cser Gabriella

04.

Kertvárosi Kakasfőző fesztivál

Szilágyi Róbert S.

05.

Munkatervek leadása

Szilágyi Róbert S.

06-10.

Szülői értekezlet felső

osztályfőnökök

06-10.

Szülői értekezlet alsó

osztályfőnökök

10.

e-napló indítása
Google Classroom rendszer indítása

Tanulók adatainak pontos bevezetése az új adatlapokkal való egyeztetés

Szilágyi Róbert S.
osztályfőnökök

tanulószoba vezetői

11.

Batyus bál

Szabó Ildi

17.

Iskolai fotózás

Sápi Valéria

20-10.11

Pályaválasztási vizsgálat 8.osztály

Cser Gabriella

24.

Tanmenetek leadása

Szilágyi Róbert S.
munkaközösség-vezetők

29.

Magyar népmese napja

Szabó Ildi,
Szabó Henriett

30.

KIR rendszerben a pedagógusok és a tanulók adatainak pontosítása

Kocsis Zsoltné

30.

HH tanulók  nyilatkozatainak egyeztetése, osztályfőnökökkel való egyeztetés

Kocsis Zsoltné

30.

Naplóban a tanulók adatainak ellenőrzése
(étkezés, RGYV, SNI, BTMN, HH, HHH)

Osztályfőnökök
Cser Gabriella,
Kocsis Zsoltné

30.

Statisztika előkészítése, statisztika készítése

Cser Gabriella
Szilágyi Róbert S.

Baleset- és munkavédelmi oktatás

Lóczi László

SZMK

Kocsis Zsoltné

Diákparlament

Szabó Henriett,
ofők.

6-7. osztályosok oltása

Adorján
Zsuzsanna, pedagógusok

Felmérések: olvasás, szövegértés,
helyesírás 5. 6. 7. 8. osztály

Matematika 5. 6. 7. 8. o.

Cser Gabriella
Kulcsár Marianna
Vántus Laura

Október

1. hét

Iskolaposta

Kisné Cseri Erika

01.

Rendhagyó népzenei óra 1-7. osztály

Szabó Ferenc

01.

Emlékezés a zene világnapjára

Szabó Ferenc

02.

Családi nap

Szabó Henriett,
Szabó Ildikó

06.

Aradi vértanúkra emlékezés

Mészáros Ivicz Dóra

08.

Tanítás nélküli munkanap – pályaválasztási nap

Szilágyi Róbert S.

2. hét

Német szakkör
óvodákban

Kis Zoltán

11.

Napközis igény
felmérése az őszi szünetre

Cser Gabriella

11-11.12

PIRLS mérés

Mészáros Ivicz Dóra

12-13.

Hulladékgyűjtés

Szabó Henriett

15.

Elsősök felmérése DIFER

Cser Gabriella

20.

Nyílt nap a 4.
osztályban

Kiss Zoltán
Kissné Cseri
Erika

22.

Október 23-ra emlékezünk – megállító tábla

Ruskó Cintia

25. – 11.01.

Őszi szünet

osztályfőnökök

26.

Az iskola 95. születésnapja

Kulcsár Marianna

„Kutyás foglalkozás az óvodákban.” – Matkói

Szabó Ildikó

Fogászati szűrés

Sápi Valéria

Óvodás báb előadás

Szirtes Józsefné

Vezetőségi értekezlet

Szilágyi Róbert S.

 

November

02.

Egyéni
fejlesztési tervek elkészítése

Cser Gabriella

02.

Tanítás nélküli
munkanap – értekezlet

Szilágyi Róbert S.

12. 14:00

Negyedévi értekezlet

Szilágyi Róbert S.

15.

Negyedévi figyelmeztetők kiküldése

Kocsis Zsoltné

15. 16:30

„Játssz velünk!”

Játékos
képességfejlesztő foglalkozás

„Ügyes lábak”
Nagymozgást fejlesztő feladatok

Iskolaérettség,
készségfejlesztés

Kisné Cseri Erika
Cser Gabriella

16.

Tollforgató verseny (SNI, BTMN)

Cser Gabriella,
Kulcsár Marianna

19.

OKÉV mérés adatszolgáltatás

Kis Zoltán

22. 16:30

Fogadóóra

Cser Gabriella

24.

Mesemondó verseny iskolai forduló

Szabó Ildikó
Cser Gabriella
Kulcsár Marianna

26.

Nyílt tanítási nap 1-3. óra minden évfolyamon, óvónénik látogatása 1. osztályban

osztályfőnökök

29.

Zrínyi matematika verseny

Vántus Laura,
Polgár Zsanett

30-ig

Leltár

Kocsis Zsoltné

„Kutyás
foglalkozás az óvodákban.”

Szabó Ildikó

SZMK értekezlet

Kocsis Zsoltné

Óvodás bábos
foglalkozás

Szirtes Józsefné

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert S.

Diákgyűlés

Szabó Henriett

December

03.

Piros Party

felsős ofők

03.

Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés

Cser Gabriella

06.

Óvodai Mikulás 1-4.

tanítók

06.

Mikulás

Szabó Henriett,
ofők.

06-10.

Karácsonyi vásár – osztályok

Szabó Henriett

10.

Mesemondó verseny városi forduló

Szabó Ildikó

11. szombat

Online tanítás (december 24, péntek)

Szilágyi Róbert S.

21. 10:00

Karácsonyi
ünnepség oviknak

Pilisi-Móra Klára

Budanovic Szintia

21. 11:00

Karácsonyi
ünnepség iskolásoknak

Pilisi-Móra Klára
Budanovic Szintia

21. 14:00

Kertvárosi karácsonyi ebéd a dolgozóknak

Szilágyi Róbert S.

22. – 01.02.

Téli szünet

osztályfőnökök

Kézműves foglalkozás

Szabó Henriett

Vezetőségi értekezlet

Szilágyi Róbert S.

Karácsonyi Hangverseny Nagytemplom

Szabó Ferenc

Január

12. 16:30

„Játssz
velünk!”

Játékos képességfejlesztő
foglalkozás

„Okos
kobak”

Emlékezet, észlelés,
kommunikáció fejlesztése

Iskolapszichológus

Kisné Cseri Erika
Tóth Enikő

13-14.

Belső vizsga

Cser Gabriella

17. 14:00

Óvodás mesemondó

Szabó Ildikó
Szabó Henriett

19. 8-9:00

Ülj közénk – Nyílt nap a 4. osztályban

Kiss Zoltán

Kissné Cseri Erika

21.

Első félév vége

Szilágyi Róbert S.

21. 14:00

Osztályozó értekezlet

Szilágyi Róbert S.

22.

Központi írásbeli felvételi vizsga

Cser Gabriella

22.

Magyar kultúra napja

Kulcsár Marianna

27.

Pótló központi felvételi

Cser Gabriella

28.

Félévi értesítők kiosztása

osztályfőnökök

28. 14:00

Félévi
értekezlet

Szilágyi Róbert S.

29.

Iskola börze – Corvin

Szilágyi Róbert S.

Kis Zoltán

Kissné Cseri Erika

31- 02.04.

Szülői értekezlet

osztályfőnökök

Meséről zenére

tanítók

Corvinás nyelvi vetélkedő

nyelvtanárok

Diákgyűlés

Szabó Henriett

Szövegalkotás, olvasás, szövegértés, matematikai tudás témakörönként –felmérések 1-4.
osztály

tanítók,
szakosok

Vezetőségi értekezlet

Szilágyi Róbert S.

Február

07. 16:00

Iskolanyitogató

Kisné Cseri Erika

Szilágyi Róbert S.

07.

Központi írásbeli felvételi vizsga eredmény

Cser Gabriella

10. 13:00

Kazinczy-verseny városi forduló

Kulcsár Marianna

18.

Középiskolai jelentkezés határidő

Cser Gabriella

18.

Alsós és felsős
farsang

Szabó Henriett,
osztályfőnökök

24.

Diktatúrák
áldozatainak napja – megállító tábla

Ruskó Cintia

26.

Kertvárosi bál

Szabó Ildikó

28.

Tanítás nélküli
munkanap – bál utáni pihenő

Szilágyi Róbert
S.

Óvodás bábos
foglalkozás

Szirtes Józsefné

Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló

Cser Gabriella

Kulcsár Marianna

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

Március

07-11.

Pénz7 pénzügyi
és vállalkozói témahét

osztályfőnökök

04.

Zrínyi
matematika verseny – megyei

Vántus Laura,
Polgár Zs.

09.

Corvinás
váltóverseny

Bahor Illés

11.

Megemlékezés –
1848. március 15.

Kis Zoltán

Kisné Cseri
Erika

14.

Munkaszüneti nap

Szilágyi Róbert
S.

15.

1848. március
15. – nemzeti ünnep

21.

Béke helyesíró
verseny nevezés

21. 14:00

Háromnegyed évi
értékelés

tantestület

21-22.

Felvételi
rangsor módosítása

Cser Gabriella

22.

Víz napja

Szabó Ildikó

22.

ÖKO Projekt
nyitó

Bolláné Herbót
Erzsébet

25.

Háromnegyedévi
figyelmeztetők kiküldése

Kocsis Zsoltné

26. szombat

Online tanítás
(március 14, hétfő)

Szilágyi Róbert
S.

Corvinás kémia
verseny

Igazolatlan
hiányzások felülvizsgálata

osztályfőnökök

Óvodás bábos
foglalkozás

Szirtes Józsefné

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

Április

1. hét

„Mit
tudunk már?”

Német foglalkozás megtekintése.
Bemutató foglalkozás szülőknek.

Kis Zoltán

04-08.

Digitális
témahét

06. 16:30

Fogadó óra

Cser Gabriella

11.

Corvinás
költészet napja

Kulcsár Marianna
Cser Gabriella

12.

Corvinás
felolvasó verseny

tanítók

12.

A holokauszt
áldozatainak napja – megállító t.

Ruskó Cintia

13.

Tanítás nélküli
munkanap – szakmai nap

Szilágyi Róbert
S.

14-19.

Tavaszi szünet

osztályfőnökök

20.

Tanítás nélküli
munkanap

Szilágyi Róbert
S.

21-22.

Elsős
beiratkozás

Kocsis Zsoltné

Szilágyi Róbert
S.

Kis Zoltán

Kisné Cseri
Erika

22-24.

Zrínyi
matematika verseny – országos

Vántus Laura,
Polgár Zs.

25-29.

Fenntarthatósági
témahét

Bolláné Herbót
Erzsébet

22.

Föld napja

22.

3 hetes Öko
projekt záró

Bolláné Herbót
Erzsébet

30.

Tankönyvrendelés

Kocsis Zsoltné,
Szabó H.

tanítók,
szaktanárok

Tankönyvcsomagok
egyeztetése pedagógusokkal

Szilágyi Róbert
S.

Kocsis Zsoltné

Corvinás
versmondó verseny – felső

Diákgyűlés

Szabó Henriett

Óvodás bábos
foglalkozás

Szirtes Józsefné

Megyei Bábos
Találkozó

Szirtes Józsefné

Hulladékgyűjtés

Szabó Henriett

Katasztrófavédelmi
verseny

Szabó Henriett

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

Május

04-17.

OKÉV mérés 8.

Kis Zoltán

10.

Corvinás
szövegértés mérés 4. évfolyam

Szabó Ildi

11.

Corvinás
„Pontosan, gyorsan!” verseny

matekos tanítók

16.

Corvinás
tollbamondás mérés 4. évfolyam

Szabó Ildi

18-31.

OKÉV mérés 6.

Kis Zoltán

24.

Corvinás
matematika mérés 4. évfolyam

Vezsenyi Klaudia

Következő év
tanulószoba igényének felmérése

Cser Gabriella

Anyák napja

ofők.

Kölcsönözhető
tankönyvek listájának kifüggesztése a könyvtárban

Szabó Henriett

Szövegalkotás,
hangos olvasás mérése, szövegértés helyesírás, matematika 1-7. osztály

tanítók

szakosok

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

Június

01.

Corvinás
kapitánylabda-bajnokság 3-4. évfolyam

Bahor Illés

03.

Irodalom
szóbeli belső vizsga

Szilágyi Róbert
S.

Cser Gabriella

03.

Nemzeti
összetartozás napja – megállítótábla

Ruskó Cintia

06.

Munkaszüneti
nap – Pünkösd hétfő

10.

Tanítás nélküli
munkanap – kirándulás nap

Szilágyi Róbert
S.

15. 14:00

Osztályozó
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

15.

NETFIT
feltöltési határidő

Mészáros-Ivicz
Dóra

15-20.

Bizonyítványok,
törzslapok írása

osztályfőnökök

18. 10:00

Ballagás

Kulcsár Marianna

20.

Bizonyítványok
aláírása

Szilágyi Róbert
S.

22. 17:00

Tanévzáró

Bolláné Herbót
Erzsébet

30. 9:00

Évzáró
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

30.

Tanulási
zavarral küzdő tanulók kontrollvizsgálatának kérelme

Cser Gabriella,
ofők

Német szóbeli
mérés 6. osztály

Kontráné Polgár
Zsanett
Kis Zoltán

Pakolás, leltár
áttekintése

Nyári
karbantartási munkákhoz előkészület

tantestület

Beszámolók
leadása

Szilágyi Róbert
S.

Városi
aszfaltrajz verseny

Corvinás
tantestületi értekezlet

Lóczi László

Diákgyűlés

Szabó Henriett

Leendő elsősök
szülői értekezlete

Kontráné Polgár
Zsanett

Vezetőségi
értekezlet

Szilágyi Róbert
S.

 

Hozzászólások lezárva.