2022/23 tanév

IDŐPONT

FELADAT

FELELŐS

Augusztus

19. Vezetőségi értekezlet Lóczi László
22. Alakuló ülés, tantárgyfelosztás, órarend összeállításának megbeszélése Szilágyi Róbert S.
22-30. Tantermek kialakítása, folyosó rendje osztályfőnökök
22-30. Szakmai munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők
22. 08:00 Corvinás tantestületi értekezlet Lóczi László
23. 11:00-tól Tankönyvek osztása 1. osztály Kocsis Zsoltné

Szabó Henriett

24. 10:00 Tankerületi évnyitó értekezlet Szilágyi Róbert S.
26. 09:00 Tanévnyitó értekezlet Szilágyi Róbert S.
27. SMP Local Care pályázat keretében festés Cser Gabriella
30. Javítóvizsgák Cser Gabriella
31. 17:00 Tanévnyitó Pilisi-Móra Klára, Mészáros Szabina

Szeptember

01. 08:00 Első 3 óra osztályfőnöki – baleset- és tűzvédelmi ismeretek, házirend, szakköri jelentkezés papírok, tankönyvosztás osztályfőnökök

Kocsis Zsoltné

01. Tanulószobások számának egyeztetése Cser Gabriella
02. 16:15 1. osztályos szülő értekezlet Kis Zoltán, Kisné Cseri Erika
05. Testnevelés igazolások begyűjtése osztályfőnökök
05. Szakköri jelentkezések összesgyűjtése Cser Gabriella
06. Fogászati szűrés Cser Gabriella
09. Munkatervek leadása Szilágyi Róbert S.
10. Kertvárosi Kakasfőző fesztivál Szilágyi Róbert S.
05-09. Szülői értekezlet felső osztályfőnökök
05-09. Szülői értekezlet alsó osztályfőnökök
09. e-napló indítása

Google Classroom rendszer indítása

Tanulók adatainak pontos bevezetése az új adatlapokkal való egyeztetés

Szilágyi Róbert S.

osztályfőnökök

tanulószoba vezetői

26. Tanmenetek leadása Szilágyi Róbert S.

munkaközösség-vezetők

30. Magyar népmese napja Szabó Ildi, Szabó Henriett
30. KIR rendszerben a pedagógusok és a tanulók adatainak pontosítása Kocsis Zsoltné
30. HH tanulók nyilatkozatainak egyeztetése, osztályfőnökökkel való egyeztetés Kocsis Zsoltné
30. Naplóban a tanulók adatainak ellenőrzése
(étkezés, RGYV, SNI, BTMN, HH, HHH)
Osztályfőnökök

Cser Gabriella,

Kocsis Zsoltné

30. Statisztika előkészítése, statisztika készítése Cser Gabriella

Szilágyi Róbert S.

online Baleset- és munkavédelmi oktatás Lóczi László
  SZMK Kocsis Zsoltné
  Diákparlament Szabó Henriett, ofők.
  6-7. osztályosok oltása Adorján Zsuzsanna, pedagógusok
  Iskolai fotózás  
  Pályaválasztási vizsgálat 8.osztály Kulcsár Marianna

Október

3. hét Iskolaposta Szabó Ildikó,
Vezsenyi Klaudia
03. Emlékezés a zene világnapjára Kulcsár Erika
05. Aradi vértanúkra emlékezés Bolláné Herbót Erzsébet
07. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése Cser Gabriella
2. hét Német szakkör óvodákban Kis Zoltán
10. Napközis igény felmérése az őszi szünetre Cser Gabriella
  Hulladékgyűjtés Szabó Henriett
14-ig Elsősök felmérése DIFER Cser Gabriella
15. Családi nap – szombati munkanap Szabó Henriett,
Szabó Ildikó
21. Tanítás nélküli munkanap – pályaválasztási nap Szilágyi Róbert S.
20. Október 23-ra emlékezünk – megállító tábla Sövény László
27. Nyílt nap a 4. osztályban Szabó Ildikó,
Vezsenyi Klaudia
  Őszi szünet osztályfőnökök
  „Kutyás foglalkozás az óvodákban.” – Matkói Szabó Ildikó
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
  Kodály vetélkedő Kulcsár Marianna

November

09. Meséről zenér Kulcsár Marianna
10. 14:00 Negyedévi értekezlet Szilágyi Róbert S.
14. Negyedévi figyelmeztetők kiküldése Kocsis Zsoltné
14 – 23. Tollforgató verseny (SNI, BTMN) – online Cser Gabriella,

Kulcsár Marianna

21. 16:30 Fogadóóra Cser Gabriella
21. Zrínyi matematika verseny – iskolai Kontráné Polgár Zsanett
24. Mesemondó verseny iskolai forduló Szabó Ildikó
Szabó Henriett
28. Nyílt tanítási nap 1-3. óra minden évfolyamon, óvónénik látogatása 1. osztályban osztályfőnökök
30-ig Leltár Kocsis Zsoltné
  „Kutyás foglalkozás az óvodákban.” Szabó Ildikó
  SZMK értekezlet Kocsis Zsoltné
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
  Diákgyűlés Szabó Henriett

December

02. Piros Party felsős ofők
02. Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés Kulcsár Marianna
06. Óvodai Mikulás 1-4. tanítók
06. Mikulás Szabó Henriett, ofők.
12-16. Karácsonyi vásár – osztályok Szabó Henriett
  Mesemondó verseny városi forduló Szabó Ildikó
14. Meséről zenére Kulcsár Marianna
20. 10:00 Karácsonyi ünnepség oviknak Pilisi-Móra Klára

Budanovic Szintia

21. 11:00 Karácsonyi ünnepség iskolásoknak Pilisi-Móra Klára

Budanovic Szintia

21. 14:00 Kertvárosi karácsonyi ebéd a dolgozóknak Szilágyi Róbert S.
22. – 01.06. Téli szünet osztályfőnökök
  Kézműves foglalkozás Szabó Henriett
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
  Karácsonyi Hangverseny Nagytemplom Szabó Ferenc

Január

12-13. Belső vizsga Cser Gabriella
17. 14:00 Óvodás mesemondó Szabó Ildikó
Szabó Henriett
26. 8-9:00 Ülj közénk – Nyílt nap a 4. osztályban Szabó Ildikó
Vezsenyi Klaudia
20. Első félév vége Szilágyi Róbert S.
20. 14:00 Osztályozó értekezlet Szilágyi Róbert S.
21. Központi írásbeli felvételi vizsga Kulcsár Marianna
23. Magyar kultúra napja Kulcsár Marianna
25. Meséről zenére Kulcsár Marianna
27. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök
28. Iskola börze – Corvin Szilágyi Róbert S.

Szabó Ildikó

Vezsenyi Klaudia

30. 14:00 Félévi értekezlet Szilágyi Róbert S.
31. Pótló központi felvételi Kulcsár Marianna
31.- 02.03. Szülői értekezlet osztályfőnökök
  Corvinás nyelvi vetélkedő nyelvtanárok
  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Szövegalkotás, olvasás, szövegértés, matematikai tudás témakörönként –felmérések 1-4. osztály tanítók, szakosok
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Február

06. 16:00 Iskolanyitogató Szabó Ildikó
Vezsenyi KaludiaSzilágyi Róbert S.
10. Központi írásbeli felvételi vizsga eredmény Kulcsár Marianna
09. 13:00 Kazinczy-verseny megyei forduló Kulcsár Marianna
17. Zrínyi matematika verseny – megyei Kontráné Polgár Zsanett
22. Középiskolai jelentkezés határidő Kulcsár Marianna
24. Alsós és felsős farsang osztályfőnökök
24. Diktatúrák áldozatainak napja – megállító tábla Sövény László
  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló Cser Gabriella

Kulcsár Marianna

  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Március

06-10. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét tantestület
07. Corvinás váltóverseny Bahor Illés
14. Megemlékezés – 1848. március 15. Szabó Ildikó,

Vezsenyi Klaudia

15. 1848. március 15. – nemzeti ünnep Szabó Ildikó, V. Kludia
20. 14:00 Háromnegyed évi értékelés tantestület
21-22. Felvételi rangsor módosítása Kulcsár Marianna
22. Víz napja Szabó Ildikó
22. ÖKO Projekt nyitó Bolláné Herbót Erzsébet
24. Háromnegyedévi figyelmeztetők kiküldése Kocsis Zsoltné
27-31. Digitális témahét tantestület
  Corvinás kémia verseny  
  Édes anyanyelv nyelvműveltségi verseny Kulcsár Marianna
  Igazolatlan hiányzások felülvizsgálata osztályfőnökök
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Április

1. hét „Mit tudunk már?”

Német foglalkozás megtekintése. Bemutató foglalkozás szülőknek.

Kis Zoltán
03. 16:30 Fogadó óra Cser Gabriella
05. Tanítás nélküli munkanap – szakmai nap Szilágyi Róbert S.
06-11. Tavaszi szünet osztályfőnökök
12. A holokauszt áldozatainak napja – megállító t. Sövény László
18. Corvinás költészet napja Kulcsár Marianna
Cser Gabriella
20-21. Elsős beiratkozás Kocsis Zsoltné

Szilágyi Róbert S.

Szabó Ildikó

Vezsenyi Klaudia

21. Zrínyi matematika verseny – országos Kontráné Polgár Zsanett
21. Föld napja Böbe, Ildi
21. 3 hetes Öko projekt záró Bolláné Herbót Erzsébet
24. Corvinás felolvasó verseny tanítók
24-28. Fenntarthatósági témahét Bolláné Herbót Erzsébet
30. Tankönyvrendelés Kocsis Zsoltné, Szabó H.

tanítók, szaktanárok

  Tankönyvcsomagok egyeztetése pedagógusokkal Szilágyi Róbert S.

Kocsis Zsoltné

  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Papírgyűjtés Szabó Henriett
  Katasztrófavédelmi verseny Szabó Henriett
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Május

01. Munkaszüneti nap – A munka ünnepe  
09. Corvinás „Pontosan, gyorsan!” verseny matekos tanítók
29. Munkaszüneti nap – Pünkösd hétfő  
31. Corvinás kapitánylabda-bajnokság 3-4. évfolyam Bahor Illés
  Corvinás szövegértés mérés 4. évfolyam Szabó Ildi
  Corvinás tollbamondás mérés 4. évfolyam Szabó Ildi
  Corvinás matematika mérés 4. évfolyam Vezsenyi Klaudia
  Következő év tanulószoba igényének felmérése Cser Gabriella
  Anyák napja ofők.
  Kölcsönözhető tankönyvek listájának kifüggesztése a könyvtárban Szabó Henriett
 

 

 

Szövegalkotás, hangos olvasás mérése, szövegértés helyesírás, matematika 1-7. osztály tanítók

szakosok

  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Június

02. Nemzeti összetartozás napja – megállítótábla Sövény László
08. Irodalom szóbeli belső vizsga Szilágyi Róbert S.

Kulcsár Marianna

09. Tanítás nélküli munkanap – kirándulás nap Szilágyi Róbert S.
16. 14:00 Osztályozó értekezlet Szilágyi Róbert S.
16. NETFIT feltöltési határidő M.-Ivicz Dóra, Csőszi A.
16-20. Bizonyítványok, törzslapok írása osztályfőnökök
17. 10:00 Ballagás Mészáros-Ivicz Dóra
20. Bizonyítványok aláírása Szilágyi Róbert S.
20. 17:00 Tanévzáró Cser Gabriella
30. 9:00 Évzáró értekezlet Szilágyi Róbert S.
30. Tanulási zavarral küzdő tanulók kontrollvizsgálatának kérelme Cser Gabriella, ofők
  Német szóbeli mérés 6. osztály Kontráné Polgár Zsanett
Kis Zoltán
  Pakolás, leltár áttekintése

Nyári karbantartási munkákhoz előkészület

tantestület
  Beszámolók leadása Szilágyi Róbert S.
  Városi aszfaltrajz verseny  
  Corvinás tantestületi értekezlet Lóczi László
  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Leendő elsősök szülői értekezlete Kontráné Polgár Zsanett
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

Hozzászólások lezárva.