2018/19 tanév

Időpont

Feladat

Felelős

Augusztus

21. Vezetőségi értekezlet Lóczi László
22. 10:00 Alakuló ülés, tantárgyfelosztás, órarend összeállításának megbeszélése Szilágyi Róbert S.
22-31. Tantermek kialakítása, folyosó rendje osztályfőnökök
22-31. Szakmai munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők
27. 11:30 Baleset- és munkavédelmi oktatás Fekete Dezső
27-31. javítóvizsgák Somodi Sándorné
29. 14:30 Tankerületi évnyitó értekezlet Szilágyi Róbert S.
30. 10:00 Tanévnyitó értekezlet Szilágyi Róbert S.
30. 10:00 Református megyei tanévnyitó                           Szilágyi Róbert S.
30. 8:00 Tankönyvek osztása 1. osztály Kocsis Zsoltné 

Szabó Henriett

31. 17:00 Tanévnyitó Szabó Ildikó
Szeptember
03. 8:00 Első 3 óra osztályfőnöki – baleset- és tűzvédelmi ismeretek, házirend, szakköri jelentkezés papírok, tankönyvosztás osztályfőnökök
Kocsis Zsoltné
04. 16:30 1. osztályos szülő értekezlet Kis Zoltán 

Kisné Cseri Erika

05. Tanulószobások számának egyeztetése Somodi Sándorné
07. testnevelés igazolások begyűjtése osztályfőnökök
09. Munkatervek leadása Szilágyi Róbert S.
10-14. Szülői értekezlet felső osztályfőnökök
10-14. Szülői értekezlet alsó osztályfőnökök
10. E-napló indítása 

Tanulók adatainak pontos bevezetése az új adatlapokkal való egyeztetés

Szilágyi Róbert S.
osztályfőnökök
tanulószoba vezetői
11. 14:00 Diákparlament Szabó Henriett, ofők.
13. 13:00 6. osztályosok oltása Adorján Zsuzsanna, pedagógusok
14. Szakköri jelentkezések összesgyűjtése Somodi Sándorné
14. 11:45 Rendhagyó népzenei óra 1-6. osztály Kulcsár Erika
20. 13:00 7. osztályosok oltása Adorján Zsuzsanna, pedagógusok
28. Tanmenetek leadása Szilágyi Róbert S.
munkaközösség-vezetők
29. Magyar népmese napja Cser Gabriella
29. 8:00 Családi nap Szabó Henriett,
Szabó Ildikó
30. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése Cser Gabriella,
Kurdi Réka
30. KIR rendszerben a pedagógusok és a tanulók adatainak pontosítása Kocsis Zsoltné
30. HH tanulók nyilatkozatainak egyeztetése, osztályfőnökökkel való egyeztetés Szabóné Berente Katalin
30. Naplóban a tanulók adatainak ellenőrzése
(étkezés, RGYV, SNI, BTMN, HH, HHH)
Osztályfőnökök
Cser Gabriella,
Kocsis Zsoltné
30. Statisztika előkészítése, statisztika készítése Somodi Sándorné
Szilágyi Róbert S.
  Felmérések: olvasás, szövegértés, helyesírás 5. 6. 7. 8. osztály 

Matematika 5. 6. 7. 8. o.

Cser Gabriella
Kulcsár Marianna
Laczkó Erzsébet
Október
01. Tanításmentes munkanap Szilágyi Róbert S.
02. Emlékezés a zene világnapjára Kulcsár Erika
1 hét Iskolaposta Nagy Judit
4 „ Kutyás foglalkozás az óvodákban.” – Matkói Szabó Ildikó
05. Aradi vértanúkra emlékezés Kulcsár Marianna
10. Napközis igény felmérése az őszi szünetre Somodi Sándorné
2 hét Német szakkör óvodákban Kis Zoltán
12. Elsősök felmérése DIFER Cser Gabriella
13. Munkanap – Október 22 ledolgozása  
19. Október 23-ra emlékezünk Barna József
22. GYIV nyilvántartások egyeztetése Szilágyi Róbert S.
23. Munkaszüneti nap – 1956  
24. 10-14:00 Meséről zenére hangverseny Kulcsár Erika, tanítók
26. Tanításmentes munkanap – Pályaválasztási nap osztályfőnökök
26. DIFFER felvétele 1. o. felmérése, szakértői bizottsághoz irányítás Cser Gabriella
29. – 11.02. Őszi szünet osztályfőnökök
  népdaléneklési verseny Kulcsár Erika
  Fogászati szűrés Somodi Sándorné
  Hulladékgyűjtés Szabó Henriett
  Óvodás báb előadás Szirtes Józsefné
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
November
05. „Kutyás foglalkozás az óvodákban.” Szabó Ildikó
08. Iskolai fotózás Somodi Sándorné
10. 11:00 Negyedévi értekezlet Szilágyi Róbert S.
10. Munkanap – November 2 ledolgozása  
12. „Kutyás foglalkozás az óvodákban.” Szabó Ildikó
13. 8-9:00 Nyílt nap a 4. osztályban Szabó Ildikó
12. Negyedévi figyelmeztetők kiküldése Kocsis Zsoltné
19. 16:30 Fogadóóra Somodi Sándorné
19. „Kutyás foglalkozás az óvodákban.” Szabó Ildikó
23. OKÉV mérés adatszolgáltatás Kis Zoltán
26. Corvinás tollforgatók (SNI, BTMN) Cser Gabriella,
Kulcsár Marianna
28. 10-14:00 Meséről zenére Kulcsár Erika, tanítók
28. 16:30 „Játssz velünk!”
Játékos képességfejlesztő foglalkozás
„ Ügyes lábak” Nagymozgást fejlesztő feladatok
Iskolapszichológus
Nagy Judit
29. Mesemondó verseny iskolai forduló Szabó Ildikó
Cser Gabriella
Kulcsár Marianna
30-ig Leltár Kocsis Zsoltné
  SZMK értekezlet Kocsis Zsoltné
  Corvinás felsős reál munkaközösségi foglalkozás  
  Óvodás bábos foglalkozás Szirtes Józsefné
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
  Bűnmegelőzési program Szabóné Berente Katalin
  Diákgyűlés Szabó Henriett
December
01. Munkanap – December 24 ledolgozása  
03-14. Karácsonyi vásár – osztályok Szabó Henriett
05. Nyílt tanítási nap 1-3. óra minden évfolyamon osztályfőnökök
06. Óvodai Mikulás 1 – 4. tanítók, Nagy Judit
06. Mikulás Szabó Henriett, ofők.
07. Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés Kulcsár Marianna
07. Piros party Cser Gabriella
14. Bolhapiac tanítók
15. Munkanap – Dec. 31 ledolgozása              
20. 10:00 Karácsonyi ünnepség oviknak Kontráné Polgár Zsanett
20. 11:00 Karácsonyi ünnepség iskolásoknak Kontráné Polgár Zsanett
20. 14:00 Kertvárosi karácsonyi ebéd a dolgozóknak Szilágyi Róbert S.
21. Szakmai nap – tanításmentes munkanap Szilágyi Róbert S.
24. – 01.02. Téli szünet osztályfőnökök
  Corvinás matematika verseny Laczkó Erzsébet
  Mesemondó verseny városi forduló Szabó Ildikó
  Kézműves foglalkozás Szabó Henriett
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
  Karácsonyi Hangverseny Nagytemplom Kulcsár Erika
Január
08-09. Belső vizsga Somodi Sándorné
09. 16:30 „Játssz velünk!”
Játékos képességfejlesztő foglalkozás
„Okos kobak”
Emlékezet, észlelés, kommunikáció fejlesztése
Szülők iskolája – Cser Gabriella
Nagy Judit
09. – 04. 26. Fizikai állapot és edzettség felmérése Bahorné Villám Andrea
16. 10-14. Meséről zenére Kulcsár Erika
17. Óvodás mesemondó Szabó Ildikó
Szabó Henriett
19. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga Kulcsár Marianna
24. 14:00 Pót központi felvételi Kulcsár Marianna
25. Első félév vége  
25. 14:00 Osztályozó értekezlet Szilágyi Róbert S.
26. Iskola börze – Corvin Szilágyi Róbert S.
28. Iskolanyitogató Nagy Judit
  Corvinás nyelvi vetélkedő nyelvtanárok
  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Szövegalkotás, olvasás, szövegértés, matematikai tudás témakörönként –felmérések 1-4. osztály tanítók, szakosok
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
Február
01. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök
04. 14:00 Félévi értekezlet Szilágyi Róbert S.
07. Központi írásbeli felvételi vizsga eredmény Kulcsár Marianna
11-15. Szülői értekezlet osztályfőnökök
13. 8-9:00 Ülj közénk – Nyílt nap a 4. osztályban Szabó Ildikó
15. Zrínyi matematika verseny Laczkó Erzsébet
18. Középiskolai jelentkezés határidő Kulcsár Marianna
22. Alsós és felsős farsang Szabó Henriett, tanítók
25. Diktatúrák áldozatainak napja Sörös Judit
  Óvodás bábos foglalkozás Szirtes Józsefné
  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló Cser Gabriella
Kulcsár Marianna
  Kazinczy-verseny városi forduló Kulcsár Marianna
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
Március
9. Kertvárosi bál Szabó Ildikó
14. Megemlékezés – 1848. március 15. Cser Gabriella
1 hét „ Mit tudunk már?”
Német foglalkozás megtekintése. Bemutató foglalkozás szülőknek.
Kis Zoltán
15. Munkaszüneti nap – 1848. március 15.  
18. Tanításmentes munkanap Szilágyi Róbert S.
21-22. Felvételi rangsor módosítása Kulcsár Marianna
22. 14:00 Háromnegyed évi értékelés tantestület
22. Víz napja Szabó Ildikó
22. ÖKO Projekt nyitó Bolláné Herbót Erzsébet
29. Háromnegyedévi figyelmeztetők kiküldése Kocsis Zsoltné
  Corvinás kémia verseny Laczkó Erzsébet
  Német bemutató foglalkozás Kis Zoltán
  Igazolatlan hiányzások felülvizsgálata osztályfőnökök
  Óvodás bábos foglalkozás Szirtes Józsefné
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
Április
08. 16:30 Fogadó óra Somodi Sándorné
10. Tankönyvcsomagok egyeztetése a pedagógusokkal Szilágyi Róbert S.
Kocsis Zsoltné
10. Felolvasó verseny 2-4. osztály Corvin  
10. Corvinás költészet napja Kulcsár Marianna
Cser Gabriella
16. A holokauszt áldozatainak napja Barna József – megállítótábla
17. Tanításmentes munkanap Szilágyi Róbert S.
18-23. Tavaszi szünet osztályfőnökök
26. 10:00 3 hetes Öko projekt Bolláné Herbót Erzsébet
  Corvinás szövegértés felmérés tanítók
30. Tankönyvrendelés Kocsis Zsoltné, Szabó H.
tanítók, szaktanárok
  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló Kulcsár Marianna
Cser Gabriella
  Helyesírási verseny 3-4. oszt. Somodi Sándorné, Kontráné Polgár Zsanett
  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Óvodás bábos foglalkozás Szirtes Józsefné
  Megyei Bábos Találkozó Szirtes Józsefné
  Hulladékgyűjtés Szabó Henriett
  Katasztrófavédelmi verseny Szabó Henriett
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
Május
22. OKÉV mérés – német Kis Zoltán
29. OKÉV mérés Kis Zoltán
  Pontosan gyorsan Corvina alapműveleti verseny Mathiász alsós tanítók
  Következő év tanulószoba igényének felmérése Somodi Sándorné
  Anyák napja ofők.
  Ügyességi sportversenyek. 1-4. osztály Corvina  
  Kölcsönözhető tankönyvek listájának kifüggesztése a könyvtárban Szabó Henriett
  

 

 

Szövegalkotás, hangos olvasás mérése, szövegértés
helyesírás, matematika 1-7. osztály
tanítók
szakosok
  Kórustalálkozó Kulcsár Erika
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.
Június
01. NETFIT feltöltési határidő Bahorné Villám Andrea
02. Nemzeti összetartozás napja Nagy Judit – megállítótábla
06 Irodalom szóbeli belső vizsga Szilágyi Róbert S.
Somodi Sándorné
Cser Gabriella
07. Tanításmentes munkanap – Kirándulás tantestület
14. 14:00 Osztályozó értekezlet Szilágyi Róbert S.
15.10:00 Ballagás Bahorné Villám Andrea
17-20. Bizonyítványok, törzslapok írása osztályfőnökök
21. Bizonyítványok aláírása Szilágyi Róbert S.
21.17:00 Tanévzáró Bolláné Herbót Erzsébet
27. 9:00 Évzáró értekezlet Szilágyi Róbert S.
30. Tanulási zavarral küzdő tanulók kontrollvizsgálatának kérelme Cser Gabriella
  Német szóbeli mérés 6. osztály Kontráné Polgár Zsanett
Kis Zoltán
  Pakolás, leltár áttekintése
Nyári karbantartási munkákhoz előkészület
tantestület
  Beszámolók leadása Szilágyi Róbert S.
  Városi aszfaltrajz verseny  
  Corvinás tantestületi értekezlet Lóczi László
  Diákgyűlés Szabó Henriett
  Leendő elsősök szülői értekezlete Szabó Ildikó
  Vezetőségi értekezlet Szilágyi Róbert S.

 

Hozzászólások lezárva.