Óvoda-iskola program

Céljaink:

 • Az iskola adottságának, feltételeinek, pedagógiai programjának megismertetése a szülőkkel.
 • Az óvoda-iskola átmenet könnyítése, kudarcok elkerülése.
 • A leendő tanítók, gyermekek és szüleik megismerkedése, együttműködésük kialakítása.
 • Szabadidő hasznos eltöltéséhez programok biztosítása.
 • Hatékony együttműködés az óvónőkkel,óvodai fejlesztőpedagógussal annak érdekében,hogy az iskolába lépő gyermekek személyiségét,szociális hátterét, tanuláshoz szükséges képességeit minél jobban megismerjék a leendő tanítók.

A program tematikája

I. Együttműködési ütemterv 5-6 évesek részére októbertől júniusig

 • „Iskolaposta” játékos ismerkedő foglalkozások. Az iskola diákpostása felkeresi az óvodásokat és mindenkinek átad egy névre szóló levelet, melyben rajzos képességfejlesztő feladatokat kapnak. Két hét után a kész feladatokat visszajuttatják az iskolaposta ládájába. Az eredményhirdetést az Iskolanyitogatón tartjuk, a legügyesebbek oklevelet, ajándékot kapnak.
 • Mese, mese, mátka… bábfoglalkozások
 • Kinder Kuckó foglalkozások, melynek keretében a óvodások német nyelvű játékos ismerkedő foglalkozásokon vesznek részt Kis Zoltán tanítón vezetésével
 • Játssz velünk! játékos képességfejlesztő foglalkozások
 • Előadássorozat szülőknek (pszichológus, gyermekorvos, gyógypedagógus)
 • „Iskolanyitogató”-mesés keretjátékba illesztett ismerkedő foglalkozás
 • „Ülj közénk!”- nyílt tanítási napok
 • Közös rajzpályázat projektmunka, családi nap, ünnepek
 • Szabadidőben kézműves foglalkozás
 • Szülők tájékoztatása szülői értekezleteken, információs lapokon, plakátokon, iskolabörzén, honlapon
 • Közös ünnepek
 • Szakmai együttműködés az óvoda pedagógusaival, közös nevelési értekezlet

II. Iskolába lépést követő átmeneti időszak programja szeptembertől október végéig.

 • Ismerkedő foglalkozás az elsősök számára augusztus végén
 • Tanévnyitó – az elsősök befogadása
 • 6-8 hét (szeptembertől október végéig) beilleszkedést megkönnyítő átmeneti szakasz (kötetlen órák, sok játék, mozgás, pihenési lehetőség), képességfejlesztő program
 • Óvónőkkel való konzultáció a tanulókról
 • Családlátogatás adott szempontok szerint
 • Szülői értekezlet az első tanítási napon
 • Diagnosztikai felmérés a tanulók képességeinek megismerése érdekében
 • Portfolió a tanulók fejlődéséről
 • Drámapedagógia eszközeivel a beilleszkedés segítése
 • Fejlesztőpedagógus – egyéni fejlesztési terv
 • Szakkörök

III. Középső csoportot érintő program

április – május 4-5 éveseknek
Szülők tájékoztatása iskola által kínált programokról

 • Játékos foglalkozások

Hozzászólások lezárva.