Helyi sajátosságok

 

 • Meixner olvasástanítási módszer 1. osztályban
 • Személyiségfejlesztés minden évfolyamon a báb és dráma tantárgyak segítségével
 • Alsó tagozaton napközi, felső tagozaton tanulószoba
 • Informatika oktatás csoportbontásban, megújult számítógépparkkal
 • Értékrendszerünkben nagy hangsúly fektetése a hagyományok ápolására, a kor igényeihez való alkalmazkodásra, a tanulók neveltségi szintjének növelésére
 • Modern pedagógiai módszerek alkalmazása – kooperatív technika, projektpedagógia
 • Az ÖKO- Iskola címet második ízben nyertük el
 • Egészségfejlesztő testmozgás, iskolai sportfoglalkozásokat támogató fejlesztések, testi –lelki egészségnevelő program
 • Projektor minden tanteremben, digitális tábla 4 tanteremben található, a modern eszközök nagy segítséget nyújtanak a korszerű oktatásban
 • Jól felszerelt kiscsoportos fejlesztőpedagógiai szaktanterem
 • Színházi nevelési program
 • Közös rendezvények szülőkkel, családokkal, nyugdíjasklubbal, melyek a jó kapcsolatot biztosítják (családi nap, alapítványi bál)
 • Az Arizona program – a zavartalan tanítás-tanulás programja, a hatékony konfliktuskezelés
 • Múzeumpedagógiai foglakozások a múzeumpedagógia módszerével a tantervbe építetten, a tantervi célkitűzésekkel összhangban a képességfejlesztést, tehetséggondozást, értékközvetítést szolgálják
 • Kutyaterápia az iskolában a „Kutyával egy mosolyért” Alapítvány közre-működésével történik az 1. osztálytól felmenő rendszerben
 • „Meséről zenére, zenéről mesére” hangverseny program, mely előkészítő és az élményt feldolgozó órával kiegészülő hangverseny-látogatást jelent az alsó tagozatosok számára
 • Citi pénzügyi program a felsősök számára a technika tantárgyba integrálva adaptáltan
 • Boldog Iskola program
 • Jó gyakorlatainkkal bekerültünk a Referencia intézmények országos hálózatába
 • A Kertváros Alapítvány támogatja az iskolába beiratkozó 1. osztályos tanulók iskolakezdését.

NYELVOKTATÁS

 • Német nyelv oktatását 4. osztálytól kezdjük
 • Csoportbontásban oktatunk minden évfolyamon
 • Középiskolai előkészítő szakkör
 • Alsós német szakkör
 • Óvodai játékos előkészítő német nyelven

RENDHAGYÓ ÓRÁK

 • népzene
 • író-olvasó találkozók
 • családórák
 • bűnmegelőzés
 • drogprevenció

KÖNYVTÁR AZ ISKOLÁBAN

Iskolánkban működik a Katona József Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtára, a kölcsönzésen kívül korlátlan internet hozzáféréssel. A könyvtárban havi rendszerességgel tartunk bábos, játék és kézműves foglalkozásokat

SZABADIDŐS FOGLAKOZÁSOK

Az iskolánk nemcsak a tanulás helyszíne, hanem gondot fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére is.

 • Közösségi tér működik könyvtárunk-ban, ahol a gyermekek csocsózhatnak, pingpongozhatnak, társasozhatnak.
 • „Kandi klub” segíti a multikulturális ismeretek elsajátítását, a más népek, országok világának megismerését, el- és befogadását
 • „Kölyök klub”, erdei iskola, művelt-ségi vetélkedők, nyári tábor.

VERSENYEK, VETÉLKEDŐK

Tehetséges tanulóinkat felkészítjük Zrínyi matematika, városi mesemondó, versmondó, helyesíró, Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Versenyre, népdaléneklési, rajz, báb, kézilabda, atlétika versenyekre.
Iskolánk tartja a megyei szintű kézilabdaversenyt, a Kis Péter Vándorkupát, volt testnevelőnk emlékére.
A Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal közösen a városi Versmondók Találkozóját.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel közösen rendezzük a Kazinczy versenyt a Szép magyar beszédért városi fordulót, Simonyi Helyesíró verseny megyei döntőt.

Hozzászólások lezárva.