COVID Tájékoztató – 1. módosítás

Tájékoztató a 2020. szeptember 1-től érvényes szabályokról
(1. módosítás)

 

Kedves Szülők, Diákok!

A tanév a szokásos rendben indul, de a rendkívüli helyzet miatt szükség van különleges szabályok bevezetésére.

Belépés az iskolába

Az intézményt kizárólag egészséges gyermek, tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

A belépéshez szükséges a szülő nyilatkozata a diák és a család egészségi állapotáról, mely kitölthető online.

Akinek nincs lehetősége digitális formában kitölteni, az papír alapon megtalálja a bejáratnál.

 • Kérjük, hogy az iskola épületébe az iskola dolgozóin és a diákokon kívül más ne lépjen be!
 • A szülők az intézmény bejáratáig kísérhetik a gyerekeket.
 • Az első osztálysokat az első héten az udvaron fogadják a tanítók.

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt minden belépő alaposan fertőtlenítse a kezét. Minden helységben biztosítunk fertőtlenítő folyadékot, szappant. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes tájékoztatót kapnak.

Távozás az iskolából

 • Délután a szülők a nagykapun keresztül jöhetnek be és az udvaron várakozhatnak a gyermekükre, 15:50-től.

Tantermi oktatás

 • Tanulóink a tanítási órákon elsősorban az osztályuk tantermében fognak tartózkodni.
 • A maszk használata tanítási órán és a szünetekben nem kötelező, de igény szerint használható.
 • A tanulók napirendjébe beépítjük a kézmosást, mielőtt belépnek a tanterembe, ebédlőbe.
 • A közösségi terekben a pedagógusok maszkot hordanak, lehetőség szerint betartják a távolságtartási szabályokat.

Az ügyeletet kérők 16:00 és 17:00 óra között jó idő esetén az udvaron lesznek, rossz idő esetén a tanulószoba (8. osztály) tanteremben.

Testnevelés órák

A testnevelésórákat az időjárás függvényében az udvaron tartandók, mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

Rendezvények

Szakmai tárgyú rendezvényeknek megtartását online módon bonyolítjuk le.

Ügyintézés

Ha a szülő ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván,

 • akkor lehetőleg jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot,
 • ha ez nem telefonon történik, akkor is csak a portáig menjen be az iskolába, lehetőség szerint belépéskor viseljen maszkot és fertőtlenítse a kezét, így kérjen időpontot / jelentkezzen be.

A portás rögzíti, hogy ki és mikor lépett be az intézménybe, illetve kit és mikor engedett tovább a bejáratnál ügyintézés céljából – a visszakövetés miatt.

Beteg gyerek esetén

Az a gyermek, tanuló vagy betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Amennyiben egy tanuló krónikus beteg és az orvos igazolja, hogy jobb, ha nem jár iskolába, akkor

 • a hiányzását igazoltnak tekintjük,
 • az órák anyagát és a házi feladatot a Google Classroom rendszeren keresztül kell követni,
 • a 250 óra hiányzás ebben az esetben úgy kezelendő, hogy csak azokból a tantárgyakból kerül sor osztályozó vizsgára, amikből időközben nem tud megfelelően számot adni.

Egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, el kell őt különíteni, a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.

Iskolai étkezés

Azok számára, akik azt igényelték, lehetőség van az iskolában történő étkezésre a következő szabályok betartásával:

 • Az ebédeltetés ideje alatt az ebédlőbe idegen nem léphet be!
 • Az ebédlőben az étkezés lehetőség szerint szakaszosan történik pedagógus felügyeletével.
 • Minden tanulócsoport után az ebédlőben fertőtlenítésre kerül sor.
 • Otthonról hozott ételt a konyhán nem lehet melegíteni.

Étel elvitele távollét esetén a betegség első napján lehet, a többi napról az ebédet le kell mondani (Csörögi Veronika 0620/2276669) 8:30-ig, az ételest le kell adni a portán, az étel elvitelére 11:00-11:15-ig vagy 13:30-13:45-ig van lehetőség.

Digitális munkarend

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. A gyermekfelügyeletet lehetőség szerint digitális munkarend alatt az intézmény megszervezi.

 

Szilágyi Róbert S.
tagintézmény-vezető

Hozzászólások lezárva.